Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

BẢNG BÁO GIÁ SƠN JOTON CÔNG NGHIỆP MỚI NHẤT

BẢNG BÁO GIÁ SƠN JOTON TRANG TRÍ MỚI NHẤT

Ứng DụngTên Sản PhẩmTính NăngQuy CáchGiá
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTNANO GREEN SHIELD EXT17Kg/TH3.625.499
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTNANO GREEN SHIELD EXT05L/Lon1.400.193
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTFA EXTRA ( BÓNG/ MỜ )05L/Lon1.162.660
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTFA EXTRA ( BÓNG/ MỜ )01L/lon240.033
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTFA NGOÀI CT18L/th3.194.189
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTFA NGOÀI CT05L/Lon862.050
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTFA NGOÀI CT01L/lon204.915
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTJONY18L/th1.762.970
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTJONY05L/Lon590.763
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTATOM SUPER18L/th1.241.080
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTATOM SUPER05L/Lon401.760
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤTATOM SUPER01L/lon103.423
SƠN NƯỚC NỘI THẤTNANO GREEN SHIELD INT17Kg/TH3.000.413
SƠN NƯỚC NỘI THẤTNANO GREEN SHIELD INT5LIT/L1.150.158
SƠN NƯỚC NỘI THẤTERIS17L/T2.775.382
SƠN NƯỚC NỘI THẤTERIS5L/L852.390
SƠN NƯỚC NỘI THẤTEXFA ELEGANT5L/L750.103
SƠN NƯỚC NỘI THẤTEXFA5L/L670.175
SƠN NƯỚC NỘI THẤTSENIOR18L/th1.158.796
SƠN NƯỚC NỘI THẤTSENIOR5L/L347.321
SƠN NƯỚC NỘI THẤTNEW FA18L/th850.117
SƠN NƯỚC NỘI THẤTNEW FA3,8L/L233.100
SƠN NƯỚC NỘI THẤTACCORD18L/th579.171
SƠN NƯỚC NỘI THẤTACCORD3,8L/L153.998
SƠN TT NỘI THẤT HIỆU ỨNG ÁNH KIMEXFA EFFECT (MÀU J004,J008,J013)1L/LON852.390
SƠN TT NỘI THẤT HIỆU ỨNG ÁNH KIMEXFA EFFECT (CÁC MÀU CL)1L/LON647.816
SƠN LÓT GỐC NƯỚCNANO GREEN SHIEDL SEALER EXTSơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 18L/TH2.386.692
SƠN LÓT GỐC NƯỚCNANO GREEN SHIEDL SEALER EXTSơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp 5L/LON738.738
SƠN LÓT GỐC NƯỚCPROSSơn lót chống kiềm ngoại thất18L/TH1.455.655
SƠN LÓT GỐC NƯỚCPROSSơn lót chống kiềm ngoại thất5L/LON458.245
SƠN LÓT GỐC NƯỚCNANO GREEN SHIEDL SEALER INTSơn lót chống kiềm nội thất cao cấp 18L/TH1.704.780
SƠN LÓT GỐC NƯỚCNANO GREEN SHIEDL SEALER INTSơn lót chống kiềm nội thất cao cấp 5L/LON522.799
SƠN LÓT GỐC NƯỚCPROSINSơn lót chống kiềm nội thất18L/TH905.806
SƠN LÓT GỐC NƯỚCPROSINSơn lót chống kiềm nội thất3,8L/L215.939
SƠN LÓT GỐC DẦUSEALER 2007Sơn lót5L/LON554.394
SƠN LÓT GỐC DẦUSEALER 2007Sơn lót18L/TH1.963.907
CHỐNG THẤM GỐC DẦUJOTON CT18,5KG + 2L DM jothiner 2001.712.054
CHỐNG THẤM GỐC DẦUJOTON CT6KG+ 1L DM jothiner 200570.419
SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNGCT-20020KG/T1.594.651
SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNGCT-20004KG/L318.112
SƠN CHỐNG THẤM GỐC NƯỚCCT-J-55520KG/T1.753.196
SƠN CHỐNG THẤM GỐC NƯỚCCT-J-55504KG/L385.734
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Trắng bóng, đen bóng, màu nhũ 61081,6108220KG/T3.600.495
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Trắng bóng, đen bóng, màu nhũ 61081,610823L/L603.492
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Trắng bóng, đen bóng, màu nhũ 61081,610820,8L/L161.613
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Trắng bóng, đen bóng, màu nhũ 61081,610820,45L/L97.172
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Màu 61072,61073,61074,61012,6104220KG/T3.181.119
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Màu 61072,61073,61074,61012,610423L/L531.891
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Màu 61072,61073,61074,61012,610420,8L/L141.156
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Màu 61072,61073,61074,61012,610420,45L/L88.990
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Các nàu còn lại trong bảng màu20KG/T2.713.700
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Các nàu còn lại trong bảng màu3L/L467.451
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Các nàu còn lại trong bảng màu0,8L/L124.790
SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ ACRYLIC)Các nàu còn lại trong bảng màu0,45L/L76.715
SƠN DẦU JIMMYBóng màu20KG/T1.487.364
SƠN DẦU JIMMYBóng màu3L/L264.127
SƠN DẦU JIMMYBóng màu0,8L/L77.170
SƠN DẦU JIMMYBóng màu0,45L/L42.960
SƠN DẦU JIMMYMàu 296, Bóng đen mờ, Trắng mờ20KG/T1.709.667
SƠN DẦU JIMMYMàu 296, Bóng đen mờ, Trắng mờ3L/L300.723
SƠN DẦU JIMMYMàu 296, Bóng đen mờ, Trắng mờ0,8L/L87.967
SƠN DẦU JIMMYMàu 296, Bóng đen mờ, Trắng mờ0,45L/L53.757
SƠN DẦU JIMMYMàu 2 sao, 298, 299,265,294,295,302,303,15320KG/T1.795.588
SƠN DẦU JIMMYMàu 2 sao, 298, 299,265,294,295,302,303,1533L/L315.839
SƠN DẦU JIMMYMàu 2 sao, 298, 299,265,294,295,302,303,1530,8L/L92.285
SƠN DẦU JIMMYMàu 2 sao, 298, 299,265,294,295,302,303,1530,45L/L56.940
"SƠN CHỐNG GỈ ( SP.PRIMER )"ĐỎ20KG/T837.729
"SƠN CHỐNG GỈ ( SP.PRIMER )"ĐỎ3,5KG/L171.842
"SƠN CHỐNG GỈ ( SP.PRIMER )"ĐỎ1KG/L50.575
"SƠN CHỐNG GỈ ( SP.PRIMER )"XÁM20KG/T912.967
"SƠN CHỐNG GỈ ( SP.PRIMER )"XÁM3,5KG/L177.070
"SƠN CHỐNG GỈ ( SP.PRIMER )"XÁM1KG/L53.757
SƠN LÓT KẼM(ĐỎ, TRẮNG, XÁM )ALKYD AR20KG/T1.605.903
SƠN LÓT KẼM(ĐỎ, TRẮNG, XÁM )ALKYD AR3,5KG/L292.540
SƠN LÓT KẼM(ĐỎ, TRẮNG, XÁM )ALKYD AR1KG/L83.875
SƠN VÂN BÔNGJONA HAM20KG/T2.301.453
SƠN VÂN BÔNGJONA HAM3,5KG/L368.232
SƠN VÂN BÔNGJONA HAM0,8KG/L102.287
SƠN LÓT CHỐNG ỐJOCLEAN3,5KG/L255.376
SƠN LÓT CHỐNG ỐJOCLEAN1KG/L78.761
DUNG MÔI PHA SƠNJT-2001L/L45.802
DUNG MÔI PHA SƠNJT-2005L/L211.961
DUNG MÔI PHA SƠNJT-4141L/LON52.166
DUNG MÔI PHA SƠNJT-4145L/L243.443
BỘT TRÉTNỘI THẤT40KG/B226.800
BỘT TRÉTNGOẠI THẤT40KG/B302.400

ưu điểm của sơn JOTON

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn Joton uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn Joton

Sơn Giao Thông Joton

Hạt Phản Quang Joton Glass Bead

615,000
579,0002,633,000
56,0001,795,000
103,0001,241,000
407,0001,483,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi Sơn Joton TN301

83,0001,218,000
318,0001,594,000
215,000905,000
570,0001,712,000
204,0003,194,000
401,0001,241,000
710,000742,000
385,0001,753,000
233,000850,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi JT-200

50,000837,000
799,0003,631,000
676,0003,795,000
226,000
42,0001,487,000
458,0001,455,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi Sơn Joton TN300

88,0001,285,000
78,000255,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi Sơn Joton TN304

88,0001,286,000
153,000579,000
590,0001,762,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung môi Jothinner TN400

80,0001,167,000
554,0001,963,000

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành