Bột Trét Ngoại Thất Spring Ext Putty New

Bột bả Spring Ngoại Thất là nguyên liệu xử lý bề mặt, dùng để trám các lỗ hổng lớn, nhỏ và lấp vá các bề mặt hồ vữa hay bê tông không bằng phẳng để có được bề mặt phẳng phiu trước khi sơn lớp sơn lót và lớp sơn hoàn thiện.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook