Dung Môi Nippon Hitex 5180 Wall Thiner

Dung Môi Nippon Hitex 5180 Wall Thiner là dung môi chuyên dùng để pha loãng sơn dầu dùng cho gỗ và kim loại của Nippon ( bao gồm NP Tilac Red Oxide, NP Bilac metal primer red oxide, NP Bilac alumnium wood primer, NP Bilac)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook