Dung Môi Sơn Bê Tông Hải Âu

Dung Môi Sơn Bê Tông Hải Âu là một chất lỏng trong suốt, không hòa tan trong nước, là một hyđrocacbon thơm được sử dụng làm được sử dụng làm chất pha loãng chuyên dụng cho các sản phẩm sơn cho bê tông của hãng sơn Hải Âu .

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!