Chất Bảo Vệ Thép Sika Inertol Poxitar F

Chất Bảo Vệ Thép Sika Inertol Poxitar F là epoxy-hắc ín-dầu dùng để phủ bên trong hay bên ngoài các kết cấu ngập nước hoặc chôn dưới đất của hệ thống nước thải trong công nghiệp hóa chất

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook