Mastic Tennis Terraco Flexipave Filler Fine

Mastic Tennis Terraco Flexipave Filler Fine là sản phẩm chuyên dùng để trám trét và làm phẳng  bề mặt trước khi thi công sơn, có tác dụng làm phẳng mặt, tăng tính thẩm mỹ của bề mặt sau khi thi công hoàn thiện .

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!