Sản Phẩm Hỗ Trợ Sika Rugasol C

Sản Phẩm Hỗ Trợ Sika Rugasol C là chất ức chế bề mặt Rugasol được thiết kế chuyên dùng cho việc tạo các bề mặt hoàn thiện nhám, làm trơ cốt liệu hoặc tạo kết nối tốt cho các mạch ngừng, đầu cạnh nơi cần thi công các lớp trát kế tiếp.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook