Chất Trám Khe Co Giãn Sika Flex Pro 3W

Chất Trám Khe Co Giãn Sika Flex Pro 3W là chất trám khe đàn hồi gốc polyuretan 1 thành phần với khả năng co giãn 25% thích hợp sử dụng trong các công trình trám khe sàn, khe trong đường hầm. Khả năng đàn hồi và háng hóa chất tối ưu.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook