Vữa Rót Gốc Xi Măng Sika Grout GP

Vữa Rót Gốc Xi Măng Sika Grout GP là vữa rót gốc xi măng, không co ngót có thể bơm được dùng với các mục đích thông thường, thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với môi trường nhiệt độ tại chỗ.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook