Sika Plastiment R7

Sika Plastiment R7 là chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông có độ chảy cao .

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook