Sản Phẩm Hỗ Trợ Sika PP1

Sản Phẩm Hỗ Trợ Sika PP1 là phụ gia bê tong thế hệ mới dạng bột dựa trên công nghe silicat fume của sika Sikacrete PP1 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 1240, được sử dụng trong bê tong kết cấu, bê tong đúc sẵn và trong các lĩnh vực khác đòi hỏi chất lượng của bê tong tươi và bê tong đã đông cứng chất lượng cao

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook