Sơn Sàn Và Các Lớp Phủ Gốc Nhựa Sikafloor 263 RAL 6011

Sơn Sàn Và Các Lớp Phủ Gốc Nhựa Sikafloor 263 RAL 6011 là hệ thống phủ hoàn thiện cho sàn nhám và sàn tự san phẳng Epoxy, được dùng như lớp phủ trám có màu, tự san bằng hoặc dùng như hệ thống sơn rắc cát cho các sàn công nghiệp chịu tải trọng vừa đến nặng .

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!