Sơn Acrylic Phủ Hải Âu

Sơn Acrylic Phủ Hải Âu được sản xuất trên cơ sở nhựa polyme acrylic, bột màu, dung môi và các phụ gia, sơn có khả năng bền thời tiết, chịu đuợc ánh sáng mặt trời. Dùng làm lớp sơn phủ cho phần khô, mạn thuyền, boong, cabin .

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!