Sơn Dầu Biến Tính Chống Rỉ Xám Hải Âu

Sơn Dầu Biến Tính Chống Rỉ Xám Hải Âu Được  sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn dùng để sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!