Sơn Bên Trong Bồn Chứa Metapox Primer RC

Sơn Bên Trong Bồn Chứa Metapox Primer RC Là loại Sơn Epoxy độ dày cao, dùng sơn trên các bề mặt bên trong bồn chứa – hầm chứa chịu đựng được một số hóa chất, dung môi và nước biển, đặc biệt cho khoang và hầm tàu chứa hàng.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook