Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80

Sơn Chống Rỉ 2 Thành Phần Jotun Jotamastic 80 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!