Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Barrier 77 là loại sơn chống rỉ epoxy giàu kẽm 2 thành phần được dùng làm sơn chống rỉ giàu kẽm cho bề mặt sắt thép đã qua thổi hạt. Barrier 77 được sử dụng kết hợp với các hệ sơn cao cấp để tăng thêm hiệu qủa chống ăn mòn.

Xóa
error: Content is protected !!