Sơn Dầu Alkyd KCC

Sơn Dầu Alkyd KCC Là loại sơn 1 thành phần gốc Alkyd chuyên dùng để sơn bảo vệ và trang trí cho các bề mặt sắt thép và kim loại

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!