Sơn Kháng Hóa Chất Axit KCC

Sơn Kháng Hóa Chất Axit KCC là loại sơn 2 thành phần, lớp phủ sửa chữa liền mạch Amin gốc nhựa epoxy sử dụng cho trong bồn chứa hóa học, bồn chứa trong môi trường dầu khí, bồn chứa sản xuất thực phẩm bao gồm luôn cả phần nổi của tàu hay kết cấu thép, nó vừa là sơn lót và sơn phủ.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook