Sơn Lót Bê Tông Hải Âu

Sơn Lót Bê Tông Hải Âu được sản xuất từ nhựa Epoxy, bột màu, các phụ gia và chất đóng rắn. Là loại sơn hai thành phần có hàm rắn cao và các tính chất lý hoá đáp ứng tốt để làm lớp liên kết giữa bề mặt bê tông và lớp sơn phủ .

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!