Sơn Lót Epoxy Jones Primer

Sơn Lót Epoxy Jones Primer là sơn lót hệ epoxy gồm 2 thành phần, đóng rắn bằng Polyamide hoặc Amine. Tương thích với hầu hết các loại sơn cao cấp hệ Cao su clor hoá, Polyurethane và Epoxy khác.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.