Sơn Lót Epoxy KCC

Sơn Lót Epoxy KCC là loại sơn lót khô nhanh gốc nhựa epoxy polyamit có khả năng ngăn ngừa hóa chất và nước. Sơn có khả năng bám dính tuyệt hảo trên hầu hết các bề mặt bao gồm bê tông, gỗ, thép…

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook