Sơn Lót Ngoại Thất Nippon Weathergard Wall Sealer

513,0001,687,000

Sơn Lót Ngoại Thất Nippon Weathergard Wall Sealer Chống kiềm hoá vượt trội với sự gia tăng hơn 40% lượng nhựa Acrylic chống kiềm, giúp ngăn chặn hữu hiệu sư phai màu của lớp sơn phủ do hiện tượng muối hóa gây ra .

Xóa
Chat Facebook