Sơn Ngoại Thất Joton Atom

Sơn Ngoại Thất Joton Atom là một loại sơn gốc nước ngoại thất chất lượng cao, có màng sơn mờ. Có khả năng chống thấm nước, chống rêu mốc, chùi rửa được và chịu được những tác động trong điều kiện khí hậu nhiệt đới .

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!