Sơn Lót Kháng Kiềm Ngoại Thất Kova K207

Sơn hệ nước trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic, được dùng làm sơn lót kháng kiềm ngoài trời trước khi sơn phủ trang trí, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với bề mặt của các công trình.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook