Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode

Sơn Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần Jotun Penguard Midcode là loại sơn hai thành phần khô nhanh gốc epoxy có chứa vảy mica oxit sắt (MIO) và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Loại sơn này có thể sơn ở chiều dày cao và thi công ở nhiệt độ thấp.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!