Sơn Phủ Phản Quang Seamaster 6250 5555

Sơn phủ phản quang Seamaster Reflective Top Coat 6250-5555 là lớp phủ dành cho sơn phản quang, sơn có dạng trong suốt, là loại sơn hai thành trong suốt bao gồm keo và hạt phản quang.Sơn được dùng để sơn khi đã sơn các màu sơn lót Seamaster 6250P.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

error: Content is protected !!