Ve Màu Galant

Ve màu ” GALANT ” được đặc chế từ lọai chất màu cô đặc có chất lượng cao, là thành phẩm hòan hảo dùng để pha màu cho hầu hết các lọai sơn, và còn dùng trong công nghệ trang trí có sử dụng màu . Rất lý tưởng để dùng cho cả nội thất và ngọai thất, với độ kết dính tuyệt vời và có tính năng chống nấm , mốc.

This product is currently out of stock and unavailable.

Chat Facebook