Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

giam gia 10

BẢNG Báo giá sơn á đông mới nhất

Chủng LoạiTên Sản PhẩmĐVTGiá
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metazinc EP-25QD: Sơn lót Epoxy kẽm khô rất nhanh – 2 thành phần (Dùng THINNER 044 EP) Bộ 14L4.321.387
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 4000 - Màu Đen & NhạtLÍT265.098
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 4000 - Màu trắng, Tươi, MạnhLÍT322.891
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 4000 - Tín hiệuLÍT356.153
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu Đen & NhạtBộ 16L4.899.942
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu Đen & NhạtBộ 4L1.248.098
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 16L5.923.889
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 4L1.508.916
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Tín hiệuBộ 16L7.031.504
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Tín hiệuBộ 4L1.757.876
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu Đen & Nhạt20L3.280.634
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu Đen & Nhạt5L835.633
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L3.571.528
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L909.729
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Tín hiệu20L3.946.942
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Tín hiệu5L957.479
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox Primer RC Bộ 20L4.234.119
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox RC 100 Under coat – Xanh lá cây nhạt Bộ 20L4.234.119
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox RC 100 Finish – Xám Bộ 20L4.634.906
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox PW 100 Primer & Finish Bộ 20L3.758.993
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox PW 100 Primer & Finish Bộ 5L957.479
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metarproorf  Nâu và Đen Bộ 20L3.038.223
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metarproof HB 1 Lít158.400
SƠN ĐA DỤNG Metapox HB 50 Bộ 20L3.497.188
SƠN ĐA DỤNG Metapox HB60 Bộ 20L3.613.546
SƠN ĐA DỤNG Metar coat QD 20L2.879.847
SƠN ĐA DỤNG Metar coat QD 5L733.546
SƠN ĐA DỤNG Metapride Bộ 20L3.843.029
SƠN ĐA DỤNG Metapride Bộ 5L978.885
SƠN CHUYÊN DÙNG Metakyd Silver (THINNER 011 AK) 20L2.980.044
SƠN CHUYÊN DÙNG Metakyd Silver (THINNER 011 AK) 5L759.068
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox GS( THINNER 066 EP) Bộ 20L3.493.956
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox GS( THINNER 066 EP) Bộ 5L889.970
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox Comcrete SC Bộ 20L3.493.956
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox Comcrete SC Bộ 4L711.976
SƠN CHUYÊN DÙNG Metatherm 200-Undercoat & Finish 5L1.942.523
SƠN CHUYÊN DÙNG Metatherm 300-Undercoat & Finish 5L2.371.592
SƠN CHUYÊN DÙNG Metatherm 600-Undercoat & Finish 5L3.157.812
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 044 EP 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 066 EP 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 022 CV 5L441.280
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 077 TE 5L477.505
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 088 PU 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 011 AK 5L441.280
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 055 IS 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 033 SA 5L477.505
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 099 ME 5L477.505
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner  089 PU 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Cleaner 5L410.819
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Oil Remover 5L483.268
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Th/18L3.059.310
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Lon/3L314.502
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Lon/0,8L87.137
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Lon/0,45L52.551
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Th/18L1.655.025
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Lon/3L289.511
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Lon/0,8L80.096
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Lon/0,45L48.378
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Th/18L1.996.456
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Lon/3L355.995
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Lon/0,8L98.453
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Lon/0,45L59.412
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Th/18L1.411.723
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Lon/3L247.075
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Lon/0,8L68.402
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Lon/0,45L41.305
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Th/18L1.256.122
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Lon/3L219.728
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Lon/0,8L60.732
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Lon/0,45L39.183
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ)Th/ 20Kg1.386.261
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ)Lon/4Kg291.083
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ)Lon/1Kg76.857
SƠN ALKYD SUMO AC DUNG MÔI SUMO THINERLon/5L402.361
SƠN ALKYD SUMO AC DUNG MÔI SUMO THINERLon/0.8L67.773
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ BÓNG - Dầu Bóng AlkydTh/ 18L1.677.134
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ BÓNG - Dầu Bóng AlkydLon/3 L297.528
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ BÓNG - Dầu Bóng AlkydLon/0.8L86.256
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 011(nâu đỏ)Th/18L1.215.255
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 011(nâu đỏ)Lon/3L216.898
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 011(nâu đỏ)Lon/0.8L61.611
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 030(màu xám)Th/18L1.366.457
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 030(màu xám)Lon/3L241.417
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 030(màu xám)Lon/0.8L68.150
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 324, 325, 436, 525, 535Th/18L1.722.924
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 324, 325, 436, 525, 535Lon/3L301.300
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 324, 325, 436, 525, 535Lon/0.8L84.370
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 412, 546Th/18L1.768.190
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 412, 546Lon/3L308.844
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 412, 546Lon/0.8L86.508
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 110, 255, 315Th/18L1.946.423
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 110, 255, 315Lon/3L339.492
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 110, 255, 315Lon/0.8L94.555
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 125, 126,127, 130, 219Th/18L1.708.778
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 125, 126,127, 130, 219Lon/3L301.300
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 125, 126,127, 130, 219Lon/0.8L84.370
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 100Th/18L1.485.279
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 100Lon/3L261.221
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 100Lon/0.8L73.682
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metazinc EP-25QD: Sơn lót Epoxy kẽm khô rất nhanh – 2 thành phần (Dùng THINNER 044 EP) Bộ 3.5L1.100.731
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metazinc EP-50 : Sơn Epoxy kẽm độ dày cao – 2 thành phần ( Dùng THINNER 044 EP) Bộ 4L2.132.634
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metapox NZ Primer Lít159.632
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metachlor AC :Lớp sơn lót đầu tiên như epoxy-kẽm, cho nhiều mục đích như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp (Dùng THINNER 022 CV) 20L3.038.223
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metachlor AC :Lớp sơn lót đầu tiên như epoxy-kẽm, cho nhiều mục đích như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp (Dùng THINNER 022 CV) 5L773.887
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metavinyl BTM : Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn lót chống ăn mòn cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. ( Dùng ( Dùng THINNER 077 TE) Bộ 20L2.996.204
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metapox AC : Sơn lót chống ăn mòn độ bền cao, dùng sơn trên bề mặt thép trần hay trên lớp sơn lót đầu tiên (Shop primer) như Epoxy-kẽm, cho những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp  (Dùng THINNER 066 EP) Bộ 20L3.506.885
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metapox AC : Sơn lót chống ăn mòn độ bền cao, dùng sơn trên bề mặt thép trần hay trên lớp sơn lót đầu tiên (Shop primer) như Epoxy-kẽm, cho những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp  (Dùng THINNER 066 EP) Bộ 5L893.263
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metarproor BTM: Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn lót chống ăn mòn cho đáy tàu và phần mạn dưới nước.( Dùng THINNER 077 TE) Bộ 20L3.038.223
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 20L12.272.481
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 5L3.068.120
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 20L11.561.407
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 5L2.890.352
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metakyd Primer 20L2.381.802
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metakyd Primer 5L606.685
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metakyd Primer L LÍT141.275
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metachlor Primer 20L2.967.116
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metachlor Primer 5L755.774
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metapox Primer Bộ 20L3.493.956
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metapox Primer Bộ 5L889.970
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu Đen & Nhạt20L2.708.544
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L288.904
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L736.016
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Tín hiệu20L3.080.241
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Tín hiệu5L784.589
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu Đen & Nhạt20L2.585.428
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu Đen & Nhạt5L658.553
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L2.758.200
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L702.561
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Tín hiệu20L2.940.230
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Tín hiệu5L748.926
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu Đen & Nhạt20L3.280.634
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu Đen & Nhạt5L835.633
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L3.387.296
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L862.809
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Tín hiệu20L3.529.509
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Tín hiệu5L899.026
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu Đen & NhạtBộ 20L3.636.171
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu Đen & NhạtBộ 4L740.956
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 20L3.878.582
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 4L790.353
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Tín hiệuBộ 20L4.053.119
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Tín hiệuBộ 4L825.919
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu Đen & Nhạt5L689.912

ưu điểm của sơn á đông

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn á đông uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn á đông

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành

Á Đông là hãng sơn chuyên cung cấp sơn công nghiệp, sơn tàu biển, sơn nhà thép tiền chế hay sơn kết cấu,… Bảng báo giá sơn Á Đông mới nhất sẽ cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin chính xác nhất về các sản phẩm sơn của Á Đông.

Hình Thành Thương Hiệu Sơn Á Đông

Công ty sơn Á Đông được thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 1976, là đơn vị đi đầu trong việc sản xuất và tung ra thị trường thị trường các dòng sản phẩm sơn gốc dầu (gốc Alkyd), các dòng sơn sàn Epoxy công nghiệp.

Sản phẩm của Á Đông được sản xuất trên dầy truyền sản xuất tự động hóa và rất hiện đại. Sản phẩm sơn Á Đông được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt và áp dụng các công nghệ tiên tiến khép kín và kiểm soát chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được chứng nhận bởi DNV( Na Uy – Hà Lan).

Các nguồn nguyên liệu, vật liệu đề được nhập từ nước ngoài, cùng với đó là sở hữu một đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao không ngừng nghiên cứu và tung ra thị trường những dòng sản phẩm chất lượng nhất, sơn Á Đông đã đạt được chứng nhận về chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Sản phẩm sơn Á Đông không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với những dòng sản phẩm sơn có chất lượng tốt, mà còn có giá cả rất cạnh tranh.

Sản phẩm của hãng sơn Á Đông luôn ổn định, độ bền cao và đa dạng về các dòng sản phẩm giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho công trình của mình.

Các Đặc Tính Ưu Việt Của Sơn Á Đông

Sơn Á Đông sở hữu cho mình nhiều tính năng khá vượt trội, mang lại rất nhiều công dụng cho công trình của bạn.

  •         Màng sơn khá bền, chống được mài mòn, chống được ăn mòn từ môi trường và hóa chất.
  •         Màu sắc tươi sang, đẹp, bền trước thời tiết, không bị ố vàng.
  •         Có tuổi thọ sử dụng cao, tạo màng sơn đồng đều, dung nạp tốt với môi trường ướt, ô nhiễm của hoá chất.
  •         Sơn Á Đông là lá chắn, lớp phủ hoàn thiện tối ưu hóa, bảo vệ tốt cho các bề mặt kim loại, gỗ, cửa, xưởng và vật liệu khác.

Ngoài ra, sơn dầu Á Đông còn dễ dàng thi công, thời gian khô của màng sơn lại nhanh.

Những Sản Phẩm Tạo Nên Thương Hiệu Sơn Á Đông

Dòng sơn cho tàu biển và công trình đòi hỏi độ bền cao, sở hữu những khả năng đặc biệt, bao vệ các công trình trước các điều kiên môi trường khắc nghiệt, có khả năng bảo vệ bề mặt, sự chống ăn mòn, chịu đựng được trong các môi trường khắc nghiệt như: nước biển, ăn mòn hóa chất, môi trường kiềm, nhiệt độ cao, nhiễm bẩn, khói bụi,…

Sơn tôn mạ màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (ASTM, JIS) được áp dụng cho dây chuyền sơn cuộn để sản xuất các sản phẩm như: tôn mạ màu làm tấm lợp, làm vách ngăn, tường rào, cửa mành, làm mái hiên và thiết bị dụng cụ gia dụng. Màng sơn có đặc tính mềm dẻo, giữ được độ bóng của sơn lâu dài, khó phai màu và bền với thời tiết, môi trường khắc nghiệt.

Sơn hấp là các sản phẩm có gốc Alkyd – Amaino – Epoxy dùng cho các dây chuyền sơn hấp thùng phuy, sơn cho bình ga, các bề mặt bằng kim loại, sản phẩm cơ khí và dụng cụ trong gia đình, các đồ gia dụng khác với màng sơn bóng sáng, đẹp, độ cứng tường đối cao, màu sắc đa dạng, pha màu theo yêu cầu khách hàng.

Ngoài những dòng sản phẩm trên, Á Đông còn sản xuất các chủng loại sơn dành cho công nghệ như: sơn bột tĩnh điện(cách điện), sơn xây dựng và sơn trang trí nội ngoại thất. Bạn có thể tìm hiều rõ hơn chi tiết từng sản phẩm trên báng báo giá sơn Á Đông mới nhất.

Ứng Dụng Của Sơn Á Đông Chất Lượng Cao

Sơn Á Đông thường được ứng dụng cho các ngành công nghiệp nặng, các công trình có cấu trúc sắt thép nhà xưởng, nhà thép tiền chế, các công trình dùng trong ngành biển,… nhằm bảo vệ bề mặt công trình sắt thép trước các tác nhân gây hư hại, rỉ sét từ điều kiện khắc nghiệt của môi trường.

  •         Sử dụng cho máy móc, thiết bị trong xây dựng.
  •         Các thiết bị bằng kim loại trong ngành xây dựng như: cống ly tâm, hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
  •         Các đồ dùng bình thường được làm bằng kim loại: tủ, cửa sắt,..
  •         Các thiết bị được sử dụng trong ngành: dầu khí, tàu hỏa, xe tải, gầm ô tô,..

Cung Cấp Bảng Báo Giá Sơn Á Đông Mới Nhất

Khi có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng những sản phẩm sơn Á Đông. Khách hàng cần lựa chọn đại lý cung cấp bảng báo giá sơn Á Đông mới nhất và chính xác nhất. Vì chỉ có những bảng báo giá luôn được cập nhật và chính xác mới có thể đánh giá chính xác được từng sản phẩm. Bảng báo giá cung cấp cho bạn những con số kỹ thuật về sản phẩm, về màu sắc, về giá thành.

Vương Quốc Sơn là một đơn vị uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sơn. Chúng tôi biết rằng chỉ có chất lượng của sản phẩm mới làm nên sự thành công của một doanh nghiệp. Sở hữu một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng tư vấn mọi lúc. Chúng tôi luôn muốn đem lại cho bạn những dòng sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được bảng báo giá sơn Á Đông mới nhất.

Hoặc có thể xem thêm về bảng báo giá sơn Á Đông tại đây.

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO

Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 626 757 76.

Fax: 028 626 757 28.

Di động: 0903 11 22 26.

               0903 61 22 26.

Email: [email protected]