Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

BẢNG Báo giá sơn á đông mới nhất

Chủng LoạiTên Sản PhẩmĐVTGiá
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metazinc EP-25QD: Sơn lót Epoxy kẽm khô rất nhanh – 2 thành phần (Dùng THINNER 044 EP) Bộ 14L4.321.387
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 4000 - Màu Đen & NhạtLÍT265.098
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 4000 - Màu trắng, Tươi, MạnhLÍT322.891
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 4000 - Tín hiệuLÍT356.153
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu Đen & NhạtBộ 16L4.899.942
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu Đen & NhạtBộ 4L1.248.098
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 16L5.923.889
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 4L1.508.916
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Tín hiệuBộ 16L7.031.504
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metathane  Top 6000 - Tín hiệuBộ 4L1.757.876
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu Đen & Nhạt20L3.280.634
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu Đen & Nhạt5L835.633
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L3.571.528
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L909.729
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Tín hiệu20L3.946.942
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metaric Top - Tín hiệu5L957.479
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox Primer RC Bộ 20L4.234.119
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox RC 100 Under coat – Xanh lá cây nhạt Bộ 20L4.234.119
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox RC 100 Finish – Xám Bộ 20L4.634.906
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox PW 100 Primer & Finish Bộ 20L3.758.993
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metapox PW 100 Primer & Finish Bộ 5L957.479
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metarproorf  Nâu và Đen Bộ 20L3.038.223
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA Metarproof HB 1 Lít158.400
SƠN ĐA DỤNG Metapox HB 50 Bộ 20L3.497.188
SƠN ĐA DỤNG Metapox HB60 Bộ 20L3.613.546
SƠN ĐA DỤNG Metar coat QD 20L2.879.847
SƠN ĐA DỤNG Metar coat QD 5L733.546
SƠN ĐA DỤNG Metapride Bộ 20L3.843.029
SƠN ĐA DỤNG Metapride Bộ 5L978.885
SƠN CHUYÊN DÙNG Metakyd Silver (THINNER 011 AK) 20L2.980.044
SƠN CHUYÊN DÙNG Metakyd Silver (THINNER 011 AK) 5L759.068
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox GS( THINNER 066 EP) Bộ 20L3.493.956
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox GS( THINNER 066 EP) Bộ 5L889.970
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox Comcrete SC Bộ 20L3.493.956
SƠN CHUYÊN DÙNG Metapox Comcrete SC Bộ 4L711.976
SƠN CHUYÊN DÙNG Metatherm 200-Undercoat & Finish 5L1.942.523
SƠN CHUYÊN DÙNG Metatherm 300-Undercoat & Finish 5L2.371.592
SƠN CHUYÊN DÙNG Metatherm 600-Undercoat & Finish 5L3.157.812
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 044 EP 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 066 EP 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 022 CV 5L441.280
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 077 TE 5L477.505
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 088 PU 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 011 AK 5L441.280
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 055 IS 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 033 SA 5L477.505
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner 099 ME 5L477.505
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Thiner  089 PU 5L501.380
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Cleaner 5L410.819
DUNG MÔI PHA LOÃNG  Oil Remover 5L483.268
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Th/18L3.059.310
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Lon/3L314.502
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Lon/0,8L87.137
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Lon/0,45L52.551
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Th/18L1.655.025
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Lon/3L289.511
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Lon/0,8L80.096
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Lon/0,45L48.378
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Th/18L1.996.456
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Lon/3L355.995
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Lon/0,8L98.453
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ - Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Lon/0,45L59.412
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Th/18L1.411.723
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Lon/3L247.075
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Lon/0,8L68.402
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 030(xám)Lon/0,45L41.305
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Th/18L1.256.122
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Lon/3L219.728
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Lon/0,8L60.732
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 011(nâu đỏ)Lon/0,45L39.183
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ)Th/ 20Kg1.386.261
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ)Lon/4Kg291.083
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN LÓT - Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ)Lon/1Kg76.857
SƠN ALKYD SUMO AC DUNG MÔI SUMO THINERLon/5L402.361
SƠN ALKYD SUMO AC DUNG MÔI SUMO THINERLon/0.8L67.773
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ BÓNG - Dầu Bóng AlkydTh/ 18L1.677.134
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ BÓNG - Dầu Bóng AlkydLon/3 L297.528
SƠN ALKYD SUMO AC SƠN PHỦ BÓNG - Dầu Bóng AlkydLon/0.8L86.256
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 011(nâu đỏ)Th/18L1.215.255
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 011(nâu đỏ)Lon/3L216.898
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 011(nâu đỏ)Lon/0.8L61.611
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 030(màu xám)Th/18L1.366.457
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 030(màu xám)Lon/3L241.417
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN LÓT - 030(màu xám)Lon/0.8L68.150
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 324, 325, 436, 525, 535Th/18L1.722.924
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 324, 325, 436, 525, 535Lon/3L301.300
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 324, 325, 436, 525, 535Lon/0.8L84.370
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 412, 546Th/18L1.768.190
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 412, 546Lon/3L308.844
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 412, 546Lon/0.8L86.508
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 110, 255, 315Th/18L1.946.423
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 110, 255, 315Lon/3L339.492
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 110, 255, 315Lon/0.8L94.555
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 125, 126,127, 130, 219Th/18L1.708.778
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 125, 126,127, 130, 219Lon/3L301.300
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 125, 126,127, 130, 219Lon/0.8L84.370
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 100Th/18L1.485.279
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 100Lon/3L261.221
SƠN ALKYD WHITE HORSE SƠN PHỦ - Mã: 100Lon/0.8L73.682
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metazinc EP-25QD: Sơn lót Epoxy kẽm khô rất nhanh – 2 thành phần (Dùng THINNER 044 EP) Bộ 3.5L1.100.731
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metazinc EP-50 : Sơn Epoxy kẽm độ dày cao – 2 thành phần ( Dùng THINNER 044 EP) Bộ 4L2.132.634
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) - SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN Metapox NZ Primer Lít159.632
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metachlor AC :Lớp sơn lót đầu tiên như epoxy-kẽm, cho nhiều mục đích như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp (Dùng THINNER 022 CV) 20L3.038.223
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metachlor AC :Lớp sơn lót đầu tiên như epoxy-kẽm, cho nhiều mục đích như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp (Dùng THINNER 022 CV) 5L773.887
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metavinyl BTM : Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn lót chống ăn mòn cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. ( Dùng ( Dùng THINNER 077 TE) Bộ 20L2.996.204
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metapox AC : Sơn lót chống ăn mòn độ bền cao, dùng sơn trên bề mặt thép trần hay trên lớp sơn lót đầu tiên (Shop primer) như Epoxy-kẽm, cho những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp  (Dùng THINNER 066 EP) Bộ 20L3.506.885
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metapox AC : Sơn lót chống ăn mòn độ bền cao, dùng sơn trên bề mặt thép trần hay trên lớp sơn lót đầu tiên (Shop primer) như Epoxy-kẽm, cho những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp  (Dùng THINNER 066 EP) Bộ 5L893.263
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN Metarproor BTM: Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn lót chống ăn mòn cho đáy tàu và phần mạn dưới nước.( Dùng THINNER 077 TE) Bộ 20L3.038.223
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 20L12.272.481
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 5L3.068.120
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 20L11.561.407
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN CHỐNG HÀ Metachlor AF10 5L2.890.352
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metakyd Primer 20L2.381.802
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metakyd Primer 5L606.685
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metakyd Primer L LÍT141.275
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metachlor Primer 20L2.967.116
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metachlor Primer 5L755.774
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metapox Primer Bộ 20L3.493.956
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN LÓT CHỐNG RỈ Metapox Primer Bộ 5L889.970
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu Đen & Nhạt20L2.708.544
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L288.904
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L736.016
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Tín hiệu20L3.080.241
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Tín hiệu5L784.589
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu Đen & Nhạt20L2.585.428
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu Đen & Nhạt5L658.553
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L2.758.200
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L702.561
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Tín hiệu20L2.940.230
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd BTD - Tín hiệu5L748.926
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu Đen & Nhạt20L3.280.634
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu Đen & Nhạt5L835.633
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh20L3.387.296
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Màu trắng, Tươi, Mạnh5L862.809
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Tín hiệu20L3.529.509
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metachlor BTD - Tín hiệu5L899.026
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu Đen & NhạtBộ 20L3.636.171
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu Đen & NhạtBộ 4L740.956
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 20L3.878.582
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 4L790.353
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Tín hiệuBộ 20L4.053.119
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metapox Top - Tín hiệuBộ 4L825.919
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan) -  SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG Metakyd Top HG - Màu Đen & Nhạt5L689.912

ưu điểm của sơn á đông

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn á đông uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn á đông

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành