Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

giam gia 10

BẢNG BÁO GIÁ SƠN GALANT MỚI NHẤT

Tên Sản PhẩmQuy CáchĐơn Vị TínhĐóng GóiGiá
Sơn phủ cao cấp LOBSTER CLASSIC17.5LTHÙNG1.545.390
Sơn phủ cao cấp LOBSTER CLASSIC3.35-3.5LHỘP4 LON1.284.822
Sơn phủ ngoại thất cao cấp EXTRA / LOBSTER SHIELD5LLON724.500
Sơn phủ ngoại thất cao cấp EXTRA / LOBSTER SHIELD875mlHỘP6LON869.022
Sơn lót cao cấp LOBSTER WATER - BORNE SEALER5LLON455.994
SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng)17.5LTHÙNG500.850
SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng)3.35LHỘP4 LON491.400
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT (Trắng)17.5LTHÙNG515.592
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT (Trắng)3.35LHỘP4 LON519.750
SƠN NƯỚC MÀU U90 NỘI THẤT (Trắng & màu)17.5LTHÙNG439.362
SƠN NƯỚC MÀU U90 NỘI THẤT (Trắng & màu)3.35LHỘP4 LON480.942
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT GALANT PREMIUM (trắng)17.5LTHÙNG755.370
PREMIUM Màu thông thường17.5LTHÙNG831.600
PREMIUM Màu thông thường3.35LHỘP4 LON773.388
PREMIUM Màu thông thường800MLHỘP6 LON328.482
PREMIUM Màu đặc biệt17.5LTHÙNG859.320
PREMIUM Màu đặc biệt3.35LHỘP4 LON873.180
PREMIUM Màu đặc biệt800MLHỘP6 LON342.342
SƠN NƯỚC MÀU TV NỘI THẤT ( Màu & trắng )17.5LTHÙNG439.362
SƠN NƯỚC MÀU TV NỘI THẤT ( Màu & trắng )3.35LHỘP4 LON480.942
SƠN NƯỚC MÀU TV NGOẠI THẤT ( Màu thông thường )17.5LTHÙNG713.790
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) LOBSTER GALANT Chống rỉ (cam) 17.5LTHÙNG964.656
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) LOBSTER GALANT Chống rỉ (cam) 3.35LHỘP4 LON769.230
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) LOBSTER GALANT Chống rỉ (cam) 800MLHỘP12 LON636.174
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) LOBSTER GALANT Chống rỉ (cam) 375 MLHỘP12 LON386.694
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) LOBSTER GALANT Chống rỉ (cam) 170 MLHỘP12 LON191.268
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) LOBSTER GALANT Chống rỉ (cam) 70 MLHỘP12 LON1.316.700
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) TV17.5LTHÙNG875.952
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) TV3.35LHỘP4 LON727.650
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ (chu) TV800MLHỘP12 LON591.822
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ ( Xám ) ATM17.5LTHÙNG1.004.850
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ ( Xám ) ATM3.35LHỘP4 LON837.144
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ ( Xám ) ATM800MLHỘP12 LON663.894
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ ( Xám ) ATM375 MLHỘP12 LON381.150
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ ( Xám ) TV17.5LTHÙNG923.076
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ ( Xám ) TV3.35LHỘP4 LON777.546
SƠN CHỐNG RỈ - Chống rỉ ( Xám ) TV800MLHỘP12 LON650.034
Sơn xịt ATM - Sơn chịu nhiệt ( H-660, H-680)270gHỘP12 LON802.494
Sơn xịt ATM - Sơn thông dụng270gHỘP12 LON374.220
Sơn xịt ATM - Sơn xe máy và A-228270gHỘP12 LON474.012
Sơn xịt ATM - Sơn phản quang270gHỘP12 LON529.452
Sơn xịt ATM - Sơn nhũ vàng (G6000)270gHỘP12 LON997.920
Sơn xịt ATM - Sơn lót nhũ vàng ( A118)270gHỘP12 LON498.960
Sơn xịt ATM - Sơn mạ( Chorme)270gHỘP12 LON1.663.200
Sơn xịt TV - Sơn thông dụng270gHỘP12 LON371.448
Sơn xịt TV - Sơn xe máy270gHỘP12 LON471.240
Keo Latex ATM200KGTHÙNG5.544.000
Keo Latex ATM50KGTHÙNG1.593.900
Keo Latex ATM20KGTHÙNG630.630
Keo Latex ATMLON 1KGHỘP12 LON468.468
Keo Latex ATMBỊCH 1KGHỘP10 BỊCH317.394
Keo dán da TV15LTHÙNG1.198.890
Keo dán da TV3.5LHỘP6LON1.801.800
Keo dán da TV630MLHỘP24LON1.354.122
Matit vàng ATM3.5kgHỘP4 LON1.018.710
Matit vàng ATM1kgHỘP12 LON1.031.184
Chất pha Matit vàng3.5kgHỘP4 LON223.146
Chất pha Matit vàng1kgHỘP12 LON278.586
Véc ni LOBSTER3.5kgHỘP6LON1.663.200
Véc ni LOBSTER875mlHỘP12 LON1.011.780
Sơn thơm công nghiệp LOBSTER17.5 LTHÙNG1.801.800
Sơn thơm công nghiệp LOBSTER3LHỘP4 LON1.379.070
Sơn thơm công nghiệp LOBSTER800MLHỘP12 LON1.146.222
Sơn lót công nghiệp LOBSTER17.5 LTHÙNG1.663.200
Sơn lót công nghiệp LOBSTER3LHỘP4 LON1.287.594
Sơn lót công nghiệp LOBSTER800MLHỘP12 LON1.104.642
Chất tẩy sơn ATM875MLHỘP12 LON1.157.310
Sơn nhũ vàng ATM 99917.5 LTHÙNG3.880.800
Sơn nhũ vàng ATM 999875MLHỘP4 LON2.455.992
Sơn nhũ vàng ATM 999225MLHỘP12 LON806.652
Sơn CN nhũ vàng ATM 66617.5 LTHÙNG4.573.800
Sơn CN nhũ vàng ATM 666875MLHỘP12 LON2.896.740
Sơn CN nhũ vàng ATM 444 ( mới)3 LTHÙNG4 LON3.326.400
Sơn CN nhũ vàng ATM 444 ( mới)800MLHỘP12 LON2.661.120
Sơn lót ATM nhũ vàng 100 ( nước)17.5 LTHÙNG1.358.280
Sơn lót ATM nhũ vàng 100 ( nước)875MLHỘP12 LON910.602
Sơn lót ATM nhũ vàng 500 ( CN)17.5 LTHÙNG2.910.600
Sơn lót ATM nhũ vàng 500 ( CN)875MLHỘP12 LON1.871.100
Sơn tennis ATM180LPHUY15.246.000
Sơn tennis ATM18.5LTHÙNG1.503.810
Sơn tennis ATM5LHỘP12 LON1.829.520
Sơn tennis ATM3.35LHỘP12 LON1.219.680
Phụ gia chống thấm ATM4.5LHỘP4 LON232.848
Phụ gia chống thấm ATM450MLHỘP12 CHAI623.700
Ve màu GALANT225MLHỘP12 LON194.040
Ve màu GALANT800MLHỘP12 LON712.404
Ve màu GALANT17.5LTHÙNG985.446
Dầu thông Galant Excel Shield480mlHỘP12 CHAI291.060
Dầu thông Galant Excel Shield14KGTHÙNG848.232
Sơn Bitum chống thấm - ATM Shield Coat No.318KGTHÙNG880.110
Sơn Bitum chống thấm - ATM Shield Coat No.33.5KGHỘP4 LON828.828
Sơn Bitum chống thấm - ATM Shield Coat No.31KGHỘP12 LON828.828
Sơn nước TRACTOR - (Nội thất)17.5 LTHÙNG374.220
Sơn nước TRACTOR - (Nội thất)3.35LHỘP4 LON395.010
Sơn nước ATM NỘI THẤT 17.5 LTHÙNG374.220
Sơn nước ATM NỘI THẤT 3.35LHỘP4 LON395.010
Sơn lót chống rỉ 1K EPOXY LOBSTER800MLHỘP12 lon1.448.370
Sơn lót chống rỉ 1K EPOXY LOBSTER450MLHỘP12 chai316.008
Sơn lót LOBSTER Acrylic Green 200 ( mới )3LHỘP4 lon1.386.000
Sơn lót LOBSTER Acrylic Green 200 ( mới )800MLHỘP12lon1.247.400
Sơn lót LOBSTER Acrylic Green 200 (màu black)3LHỘP4 lon1.524.600
Sơn lót LOBSTER Acrylic Green 200 (màu black)800MLHỘP12lon1.372.140
Sơn lót LOBSTER Acrylic Green 200 ( trắng mờ)3LHỘP4 lon1.663.200
Sơn lót LOBSTER Acrylic Green 200 ( trắng mờ)800MLHỘP12lon1.386.000
Dung môi pha sơn lót LOBSTER Acrylic Green 200450MLHỘP12 CHAI302.148
Sơn mạ kẽm GALANT HARD TEX 2k3LHỘP4 LON2.217.600
Sơn mạ kẽm GALANT HARD TEX 2k800MLHỘP12 BỘ 1.814.274
Chất đóng rắn GALANT HARD TEX 2K200MLLON1LON37.800
SƠN NƯỚC MÀU TV NGOẠI THẤT ( Màu thông thường )3.35LHỘP4 LON674.982
SƠN NƯỚC MÀU TV NGOẠI THẤT ( Màu đặc biệt )17.5LTHÙNG770.616
SƠN NƯỚC MÀU TV NGOẠI THẤT ( Màu đặc biệt )3.35LHỘP4 LON735.966
Sơn lót chống phấn ATM Chalking sealer No.E - 11003LHỘP4 LON831.600
Sơn lót chống phấn ATM Chalking sealer No.E - 11005LHỘP4 LON1.316.700
Sơn lót chống kiềm GALANT17.5LTHÙNG956.340
Sơn lót chống kiềm GALANT3.35LHỘP4 LON817.740
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu thông thường)17.5LTHÙNG1.413.720
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu thông thường)3.35LHỘP4 LON1.039.500
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu thông thường)800MLHỘP12 LON913.374
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu thông thường)375 MLHỘP12 LON378.630
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu thông thường)170 MLHỘP12 LON270.270
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu thông thường)70 MLHỘP12 LON134.442
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu đặc biệt) 500, 505, 512, 550, F22217.5LTHÙNG1.573.110
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu đặc biệt) 500, 505, 512, 550, F2223.35LHỘP4 LON1.154.538
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu đặc biệt) 500, 505, 512, 550, F222800MLHỘP12 LON1.050.588
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu đặc biệt) 500, 505, 512, 550, F222375 MLHỘP12 LON540.540
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu đặc biệt) 500, 505, 512, 550, F222170 MLHỘP12 LON289.674
SƠN DẦU - GALANT LOBSTER (màu đặc biệt) 500, 505, 512, 550, F22270 MLHỘP12 LON137.214

ưu điểm của sơn galant

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn Galant uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn galant

Sơn Công Nghiệp Galant

Verni Lobster

Sơn Công Nghiệp Galant

Ve Màu Galant

53,9003,006,700

Sơn Công Nghiệp Galant

Keo Dán Da Galant TV

46,000933,040

Sơn Nhũ Galant

Matit ATM Vàng

74,750207,360

Sơn Công Nghiệp Galant

Keo Sữa Latex ATM

264,5004,255,900
27,000782,170
15,000751,140

Sơn Dầu Galant

Sơn Dầu Galant Lobster

9,9001,117,080

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành

Bảng báo giá sơn Galant mới nhất hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn trong việc tìm mua sản phẩm thích hợp. Cung cấp cho khác hàng về màu sắc, thông tin kỹ thuật cũng như giá thành của từng dòng sản phẩm.

Giới Thiệu Chung Về Sơn Galant

Nguồn Gốc Sơn Galant 

 • Là một sản phẩm thuộc hàng sơn Urai Phanich Thailand, sơn Galant được sản xuất và ra đời tại Thái Lan.
 • Sơn Galant sở hữu nhiều dòng sơn như nội thất, ngoại thất, sơn dầu, phù hợp với hầu hết các công trình thi công.
 • Các sản phẩm của mang đồ bền cao, đặc biệt là các dòng sơn dầu và sơn công nghiệp. Thích hợp để áp dụng cho các công trình thường xuyên chịu tác động của môi trường hóa tính cao.
 • Chất lượng cao, giá cả hợp lý, sơn Galant được khách hàng quan tâm và đòi hỏi việc cung cấp bảng báo giá sơn Galant mới nhất.

Vị Trí Sơn Galant Trên Thị Trường  

 • Trong số hàng ngàn sự ra đời của các hãng sơn, sơn Galant là một trong những thương hiệu có sự uy tín nhất định, được nhiều nhà thầu thi công lựa chọn.
 • Với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, sơn Galant chiếm thị phần quan trọng và được các đại lý sơn giá rẻ dành nhiều sự ưu ái.
 • Luôn cung cấp những dòng sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất bởi những công nghệ và máy móc hiện đại. Đã giúp sơn Galant khẳng định vị trí của mình trên thị trường sơn Việt đầy sức cạnh tranh luôn làm hài lòng những người tiêu dùng khó tính nhất.

Các Dòng Sơn Phổ Biến Và Đặc Tính Ưu Việt  

Sở hữu sự đa dạng về dòng sơn, mỗi loại sản phẩm của sơn Galant đều mang những tính năng vượt trội riêng.

 • Sơn nước Galant: là loại sơn nước chất lượng cao, chống lại sự phát triển của rong rêu, nấm môc. Là một sản phẩm lý tưởng cho việc trang trí cả nội, lẫn ngoại thất cho ngôi nhà.
 • Sơn nước màu ngoại thất: Dễ sử dụng, ít hao tốn, dễ lau chùi các vết bẩn có độ dính cao, đem lại sự hoàn mỹ và bóng mịn cho bề mặt sơn.
 • Sơn lót chống kiềm: Là loại sơn lót được đặc chế từ nhựa Acrylic. Có khả năng chống ố, chống kiềm và sự xà phòng hóa phát sinh trong vữa, bê tông hiệu quá nhất.
 • Sơn dầu Galant: Là sự tổng hợp của nhựa Alkyd cao cấp, sở hữu màu sắc đẹp, bền. Thích hợp trang trí cho các bề mặt như: gỗ, kim loại, nhà máy,… có thể thi công cho cả nội thất và ngoại thất.
 • Sơn chống rỉ Galant: là sơn chống rỉ ngăn chặn sự ăn mòn, bảo vệ kim loại làm tăng độ bền cho vật liệu.

Hỗ Trợ Bảng Báo Giá Sơn Galant Mới Nhất  

Do thị trường ngày càng phát triển phức tạp, khách hàng rất khó để tìm được đơn vị cung cấp sơn Galant với chất lượng cao mà giá cả hợp lý. Hôm nay, Vương Quốc Scùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ cho khách hàng bảng báo giá sơn Galant mới nhất và chuẩn nhất trong hiện nay

Do có rất nhiều dòng sản phẩm giống nhau về chức năng, công dụng, nhiều giá thành khác nhau. Vì thế khách hàng cần cân nhắc việc xem bảng báo giá sơn galant mới nhất để tìm đúng dòng sơn mình cần, tránh tình trạng mua hàng kê giá hoặc hàng trôi nổi trên thị trường. Vì những sản phẩm đó tuy có thể giá thấp nhưng chất lượng lại không đảm bảo sẽ làm khách hàng tổn thất chi khá nhiều.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được bảng báo giá được cập nhật mới nhất. Hoặc xem thêm về bảng báo giá sơn Galant mới nhất tại đây.

Địa Chỉ Đại Lý Sơn Tốt Nhất Hiện Nay

Bạn đang cần thi công các dòng sơn Galant cho công trình của mình nhưng lại chưa tìm được các đại lý phân phối sơn Galant nào uy tín. Hiện nay trên thi trường xuất hiện khá nhiều các đại lý phân phối dòng sơn Galant. Với nhiều giá cả và nhiều sản phẩm với chất lượng khác nhau. Nếu bạn mua phải những dòng sơn Galant kém chất lượng trên thị trường thì khi thi công, công trình của bạn sẽ dễ bị hư hỏng sau một thời gian ngắn sử dụng. Nhưng bạn đừng lo vì quá vì điểu đó, bởi vì đã có chúng tôi – Vương Quốc Sơn.

Chúng tôi là đại lý phân phối sơn Galant trong sản xuất, chất lượng, uy tín được nhiều nhà thầu và nhiều khách hàng tin dùng trong nhiều năm qua. Bởi chúng tôi chuyên cung cấp dòng sơn Galant vô cùng chất lượng nhưng lại với giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ thi công sơn chuyên nghiệp được đào tạo lâu năm và có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao trong nghành sơn.

Đến với chúng tôi, bạn hãy yên tâm, vì ngoài những dòng sơn của hãng sơn Galant. Chúng tôi còn cung cấp nhiều dòng sơn khác như: Sơn epoxy hai thành phần chống rỉ, sơn kẻ vạch, sơn joton, sơn jotun, sơn nhà xưởng,…

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO

Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 626 757 76.

Fax: 028 626 757 28.

Di động: 0903 11 22 26.

               0903 61 22 26.

Email: [email protected]