Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

bảng báo giá sơn seamaster mới nhất

Chủng LoạiTên Sản PhẩmĐVTGiá
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7200- PAN TEX EMULSION PAINTLon/4 Lít149.743
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7300 -WIN TEX EMULSION PAINTLon/4 Lít168.967
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700 - WALL SALUTEX LOW VOC (*)Lon/4 Lít248.898
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7800 - SEATEX FIGHT MOULD (*)Lon/1 Lít0
Sơn Nước Nội Thất Seamaster SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7900 - ECOLITE EASY TO CLEAN(*)Lon/1 Lít126.473
Sơn Nước Nội Thất Seamaster SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7900 - ECOLITE EASY TO CLEAN(*)Lon/5 Lít538.267
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8500 - HIGLOS ANTI- CRACK (*) Lon/5 Lít563.561
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8500 - HIGLOS ANTI- CRACK (*) Th/18 Lít 1.918.335
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8000-ABF ALL 5 IN 1 (*)Lon/1 Lít0
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8000-ABF ALL 5 IN 1 (*)Lon/5 Lít0
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8820 - SUPER WT ACRYLIC CONTRACTOR EMULSIONLon/4 Lít337.935
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8820 - SUPER WT ACRYLIC CONTRACTOR EMULSIONTh/18 Lít 1.328.467
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Nhóm màu chuẩn (Nhóm C))Lon/5 Lít578.738
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Nhóm màu chuẩn (Nhóm C))Th/18 Lít 1.865.722
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817,SM827,SM828, SM830)Lon/1 Lít160.873
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817,SM827,SM828, SM830)Lon/5 Lít674.857
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817, AM827)Th/18 Lít 2.172.292
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm A) SM836)Lon/1 Lít167.955
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm AA) SM 829 ,SM805)Lon/1 Lít361.205
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm AA) SM 829 ,SM805)Lon/5 Lít1.359.832
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu ChuẩnLon/1 Lít209.438
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu ChuẩnLon/5 Lít909.590
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Chỉ màu trắngTh/20 Lít3.487.606
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu đặc biệt : WS8989, WS8990, WS8953, WS8954, WS8943, WS8928, WS8949, WS8915, WS8916Lon/1 Lít235.745
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu đặc biệt : WS8989, WS8990, WS8953, WS8954, WS8943, WS8928, WS8949, WS8915, WS8916Lon/5 Lít1.023.921
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINTLon/1 Lít185.156
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINTLon/5 Lít797.283
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8720-WERTHER CARE ELASTOMERIC WATERPROOFING WALL COATING (*)Lon/1 Lít0
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8720-WERTHER CARE ELASTOMERIC WATERPROOFING WALL COATING (*)Lon/5 Lít0
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMELLon/450 ml56.660
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMELLon/800 ml95.107
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMELLon/3 Lít 328.829
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL - Màu chuẩnLon/5 Lít682.952
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL - Màu đặc biệt (7 màu)Lon/5 Lít856.978
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen)Lon/800 ml74.872
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen)Lon/3 Lít 244.851
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen)Lon/5L405.724
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon/800 ml78.919
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon/3 Lít 268.122
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon/5 Lít 444.171
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTIONLon/800 ml71.836
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTIONLon/3 Lít 229.674
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTIONLon/5 Lít381.441
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT SEAMASTER NỘI & NGOẠI THẤT 1001-WALL PUTTYBao/25 Kg638.433
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT SEAMASTER KHE NỨT 1002- READY-MIXED JOINT COMPOUNDBao/25 Kg486.666
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT NGOẠI THẤT SEAMASTER 1003- NICE N EASI PLASTERBao/40 Kg326.805
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT NỘI THẤT SEAMASTER 1004- PROLITE EMULSION PUTTYTh/18 Lít456.313
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT NỌI THẤT SEAMASTER 1005-NICE N EASI PLASTERBao/40 Kg261.039
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT SƠN GAI SEAMASTER 1400-TEXTURE COMPOUND Bao/25 Kg866.084
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALERLon/5 Lít474.525
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALERTh/18 Lít1.540.941
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALERLon/5 Lít342.993
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALERTh/18 Lít1.154.441
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT GỐC DẦU SEAMASTER 1800- ACRYLIC WALL SEALERLon/5 Lít889.355
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT GỐC DẦU SEAMASTER 1800- ACRYLIC WALL SEALERTh/18 Lít2.958.445
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6003-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 200ºCLon/1 Lít304.546
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6006-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 600ºCLon/1 Lít593.915
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6006-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 600ºCLon/5 Lít2.903.809
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN SÀN SEAMASTER 6100- FLOOR PAINT (HNP) Lon/5 Lít1.110.934
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN SÀN SEAMASTER 6100- FLOOR PAINT (HNP) Th/20 Lít4.074.438
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG SEAMASTER 6200- ROAD MARKING PAINTLon/5 Lít713.305
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN PHỦ PHẢN QUANG SEAMASTER 6250-5555- (REFLECTIVE TOP COAT: 6250-5555 )Bộ/5 Lít1.137.241
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT PHẢN QUANG SEAMASTER 6250P- REFLECTIVE PRIMER COATLon/5 Lít916.673
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN MÁI NGÓI GỐC DẦU 6300- ROOFING PAINTLon/5 Lít889.355
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300 ( EPOXY FINISH) Màu Thường: Mã 9102, 9103 và các mã còn lại trong bảng màu Bộ/5 Lít1.388.162
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300 ( EPOXY FINISH) Màu đặc biệt : SM 6295,SM 6260,SM6287,SM6134,SM9308,SM6138,SM6935 những màu không chấm, và màu new (trừ 9102 và 9103)Bộ/5 Lít1.701.814
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT CHO THÉP MẠ KẼM - SUPER GLO Primer Fast DryLon/1 Lít129.508
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT CHO THÉP MẠ KẼM - SUPER GLO Primer Fast DryLon/5 Lít625.280
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT EPOXY SEAMASTER 9400A- (EPOXY PRIMER)Bộ/5 Lít1.328.467
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT KẼM EPOXY SEAMASTER 9500-(WASH PRIMER)Bộ/5 Lít988.509
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)Sơn Lót đường RV22Lon/5 Lít0
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ mờ (dùng dung môi S1230)Lon/1Lít174.636
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ mờ (dùng dung môi S1230)Lon/5 Lít873.180
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ bóng (dùng dung môi S1230)Lon/1Lít160.083
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ bóng (dùng dung môi S1230)Lon/5 Lít800.415
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER)Lon/2 Lít140.637
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER)Lon/5 Lít350.076
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER)Th/18 Lít1.197.948
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S303 (THINNER)Lon/5 Lít511.961
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S303 (THINNER)Th/18 Lít1.633.013
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER)Lon/2 Lít204.380
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER)Lon/5 Lít511.961
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER)Th/18 Lít1.633.013
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER)Lon/2 Lít217.980
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER)Lon/5 Lít546.840
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER)Th/18 Lít1.633.013
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7713 (THINNER)Th/18 Lít1.919.347
Dung Môi SeamasterCHẤT TẨY SƠN SEAMASTER 7676 Lon/1 Lít 104.213
Bảng MàuSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700-WALL - MÀU 5-37-4Th/18 Lít0
Bảng MàuSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700-WALL - MÀU 5-37-2Th/18 Lít0
Bảng MàuSƠN CHÓNG NÓNG 10300TH/5L819.000
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6003-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 200ºCLon/5 Lít1.450.893
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm A) SM836)Lon/5 Lít736.576
Sơn Nước Nội Thất Seamaster SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7900 - ECOLITE EASY TO CLEAN(*)Th/18 Lít 1.676.519
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7800 - SEATEX FIGHT MOULD (*)Lon/5 Lít0
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700 - WALL SALUTEX LOW VOC (*)Th/18 Lít932.861
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7300 -WIN TEX EMULSION PAINTTh/18 Lít603.021
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7200- PAN TEX EMULSION PAINTTh/18 Lít535.232

ưu điểm của sơn seamaster

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn Seamaster uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn seamaster

126,0001,677,000
249,000933,000

Sơn Kẻ Vạch Đường Seamaster

Sơn Phủ Phản Quang Seamaster 6250 5555

1,137,000
149,000535,000
1,919,000
889,0002,958,000
512,0001,633,000
141,0001,198,000

SẢN PHẨM SƠN BÁN CHẠY

Sơn Lót Epoxy Seamaster 9400A

1,328,000
209,000909,000
204,0001,633,000
989,000
218,0001,633,000

SẢN PHẨM SƠN BÁN CHẠY

Sơn Sàn Seamaster 6100 Floor Paint HNP

1,111,0004,074,000
79,000445,000
564,0001,918,000
169,000603,000
343,0001,154,000
338,0001,328,000

SẢN PHẨM SƠN BÁN CHẠY

Sơn Phủ Epoxy Seamaster 9300

1,388,000
467,0001,541,000
594,0002,904,000
185,000797,000
305,0001,451,000
75,000406,000

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành