Thông tin gói dịch vụ ưu đãi

giam gia 10

bảng báo giá sơn seamaster mới nhất

Chủng LoạiTên Sản PhẩmĐVTGiá
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7200- PAN TEX EMULSION PAINTLon/4 Lít149.743
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7300 -WIN TEX EMULSION PAINTLon/4 Lít168.967
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700 - WALL SALUTEX LOW VOC (*)Lon/4 Lít248.898
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7800 - SEATEX FIGHT MOULD (*)Lon/1 Lít0
Sơn Nước Nội Thất Seamaster SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7900 - ECOLITE EASY TO CLEAN(*)Lon/1 Lít126.473
Sơn Nước Nội Thất Seamaster SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7900 - ECOLITE EASY TO CLEAN(*)Lon/5 Lít538.267
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8500 - HIGLOS ANTI- CRACK (*) Lon/5 Lít563.561
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8500 - HIGLOS ANTI- CRACK (*) Th/18 Lít 1.918.335
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8000-ABF ALL 5 IN 1 (*)Lon/1 Lít0
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 8000-ABF ALL 5 IN 1 (*)Lon/5 Lít0
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8820 - SUPER WT ACRYLIC CONTRACTOR EMULSIONLon/4 Lít337.935
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8820 - SUPER WT ACRYLIC CONTRACTOR EMULSIONTh/18 Lít 1.328.467
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Nhóm màu chuẩn (Nhóm C))Lon/5 Lít578.738
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Nhóm màu chuẩn (Nhóm C))Th/18 Lít 1.865.722
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817,SM827,SM828, SM830)Lon/1 Lít160.873
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817,SM827,SM828, SM830)Lon/5 Lít674.857
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817, AM827)Th/18 Lít 2.172.292
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm A) SM836)Lon/1 Lít167.955
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm AA) SM 829 ,SM805)Lon/1 Lít361.205
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm AA) SM 829 ,SM805)Lon/5 Lít1.359.832
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu ChuẩnLon/1 Lít209.438
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu ChuẩnLon/5 Lít909.590
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Chỉ màu trắngTh/20 Lít3.487.606
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu đặc biệt : WS8989, WS8990, WS8953, WS8954, WS8943, WS8928, WS8949, WS8915, WS8916Lon/1 Lít235.745
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 9000-WEATHER CARE EXCEL - Màu đặc biệt : WS8989, WS8990, WS8953, WS8954, WS8943, WS8928, WS8949, WS8915, WS8916Lon/5 Lít1.023.921
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINTLon/1 Lít185.156
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINTLon/5 Lít797.283
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8720-WERTHER CARE ELASTOMERIC WATERPROOFING WALL COATING (*)Lon/1 Lít0
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8720-WERTHER CARE ELASTOMERIC WATERPROOFING WALL COATING (*)Lon/5 Lít0
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMELLon/450 ml56.660
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMELLon/800 ml95.107
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMELLon/3 Lít 328.829
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL - Màu chuẩnLon/5 Lít682.952
Sơn Dầu SeamasterSƠN DẦU SEAMASTER 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL - Màu đặc biệt (7 màu)Lon/5 Lít856.978
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen)Lon/800 ml74.872
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen)Lon/3 Lít 244.851
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER (Đỏ /Đen)Lon/5L405.724
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon/800 ml78.919
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon/3 Lít 268.122
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)SƠN CHỐNG RỈ SEAMASTER 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon/5 Lít 444.171
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTIONLon/800 ml71.836
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTIONLon/3 Lít 229.674
Sơn Lót Chống Rỉ Seamaster (Gốc Dầu - Primer Oil Based)CHỐNG THẤM SEAMASTER 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTIONLon/5 Lít381.441
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT SEAMASTER NỘI & NGOẠI THẤT 1001-WALL PUTTYBao/25 Kg638.433
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT SEAMASTER KHE NỨT 1002- READY-MIXED JOINT COMPOUNDBao/25 Kg486.666
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT NGOẠI THẤT SEAMASTER 1003- NICE N EASI PLASTERBao/40 Kg326.805
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT NỘI THẤT SEAMASTER 1004- PROLITE EMULSION PUTTYTh/18 Lít456.313
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT NỌI THẤT SEAMASTER 1005-NICE N EASI PLASTERBao/40 Kg261.039
Sản Phẩm Trét Seamaster (Mastic Products)BỘT TRÉT SƠN GAI SEAMASTER 1400-TEXTURE COMPOUND Bao/25 Kg866.084
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALERLon/5 Lít474.525
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALERTh/18 Lít1.540.941
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALERLon/5 Lít342.993
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALERTh/18 Lít1.154.441
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT GỐC DẦU SEAMASTER 1800- ACRYLIC WALL SEALERLon/5 Lít889.355
Sơn Lót Tường Seamaster (Wall Sealer)SƠN LÓT GỐC DẦU SEAMASTER 1800- ACRYLIC WALL SEALERTh/18 Lít2.958.445
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6003-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 200ºCLon/1 Lít304.546
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6006-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 600ºCLon/1 Lít593.915
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6006-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 600ºCLon/5 Lít2.903.809
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN SÀN SEAMASTER 6100- FLOOR PAINT (HNP) Lon/5 Lít1.110.934
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN SÀN SEAMASTER 6100- FLOOR PAINT (HNP) Th/20 Lít4.074.438
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG SEAMASTER 6200- ROAD MARKING PAINTLon/5 Lít713.305
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN PHỦ PHẢN QUANG SEAMASTER 6250-5555- (REFLECTIVE TOP COAT: 6250-5555 )Bộ/5 Lít1.137.241
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT PHẢN QUANG SEAMASTER 6250P- REFLECTIVE PRIMER COATLon/5 Lít916.673
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN MÁI NGÓI GỐC DẦU 6300- ROOFING PAINTLon/5 Lít889.355
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300 ( EPOXY FINISH) Màu Thường: Mã 9102, 9103 và các mã còn lại trong bảng màu Bộ/5 Lít1.388.162
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN PHỦ EPOXY SEAMASTER 9300 ( EPOXY FINISH) Màu đặc biệt : SM 6295,SM 6260,SM6287,SM6134,SM9308,SM6138,SM6935 những màu không chấm, và màu new (trừ 9102 và 9103)Bộ/5 Lít1.701.814
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT CHO THÉP MẠ KẼM - SUPER GLO Primer Fast DryLon/1 Lít129.508
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT CHO THÉP MẠ KẼM - SUPER GLO Primer Fast DryLon/5 Lít625.280
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT EPOXY SEAMASTER 9400A- (EPOXY PRIMER)Bộ/5 Lít1.328.467
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN LÓT KẼM EPOXY SEAMASTER 9500-(WASH PRIMER)Bộ/5 Lít988.509
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)Sơn Lót đường RV22Lon/5 Lít0
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ mờ (dùng dung môi S1230)Lon/1Lít174.636
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ mờ (dùng dung môi S1230)Lon/5 Lít873.180
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ bóng (dùng dung môi S1230)Lon/1Lít160.083
Sơn Cho Gỗ Seamaster (mới)Sơn cho gỗ seamaster hệ bóng (dùng dung môi S1230)Lon/5 Lít800.415
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER)Lon/2 Lít140.637
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER)Lon/5 Lít350.076
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER)Th/18 Lít1.197.948
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S303 (THINNER)Lon/5 Lít511.961
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S303 (THINNER)Th/18 Lít1.633.013
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER)Lon/2 Lít204.380
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER)Lon/5 Lít511.961
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER)Th/18 Lít1.633.013
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER)Lon/2 Lít217.980
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER)Lon/5 Lít546.840
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER)Th/18 Lít1.633.013
Dung Môi SeamasterDUNG MÔI SEAMASTER S7713 (THINNER)Th/18 Lít1.919.347
Dung Môi SeamasterCHẤT TẨY SƠN SEAMASTER 7676 Lon/1 Lít 104.213
Bảng MàuSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700-WALL - MÀU 5-37-4Th/18 Lít0
Bảng MàuSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700-WALL - MÀU 5-37-2Th/18 Lít0
Bảng MàuSƠN CHÓNG NÓNG 10300TH/5L819.000
Sơn Bảo Vệ Seamaster (Protective Coatings)SƠN CHỊU NHIỆT SEAMASTER 6003-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 200ºCLon/5 Lít1.450.893
Sơn Nước Ngoại Thất SeamasterSƠN NGOẠI THẤT SEAMASTER 8800-SYNTALITE CLASSIC (Màu đặc biệt (Nhóm A) SM836)Lon/5 Lít736.576
Sơn Nước Nội Thất Seamaster SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7900 - ECOLITE EASY TO CLEAN(*)Th/18 Lít 1.676.519
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7800 - SEATEX FIGHT MOULD (*)Lon/5 Lít0
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7700 - WALL SALUTEX LOW VOC (*)Th/18 Lít932.861
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7300 -WIN TEX EMULSION PAINTTh/18 Lít603.021
Sơn Nước Nội Thất SeamasterSƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7200- PAN TEX EMULSION PAINTTh/18 Lít535.232

ưu điểm của sơn seamaster

CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ

Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn Seamaster uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.

sản phẩm sơn seamaster

1,111,0004,074,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi Seamaster S1230

141,0001,198,000
149,000535,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi Seamaster S4003

204,0001,633,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi Seamaster S7712

218,0001,633,000

Dung Môi Pha Sơn

Dung Môi Seamaster S303

512,0001,633,000

Hồ sơ năng lực

đội ngũ nhân viên

khách hàng nói gì về chúng tôi

Anh Tân

Chủ xí nghiệp chế biến Minh Tân

Anh Hòa

Công ty xây dựng Gia Phát

Anh Thành

Kỹ sư tại KCN Chơn Thành

Bảng Báo Giá Sơn Seamaster Mới Nhất, công ty chúng tôi luôn cung cấp và cập nhật các bảng báo giá các sản phẩm chi tiết nhất của thương hiệu sơn Seamaster Việt Nam hiện nay. Công ty chúng tôi luôn đặt tiêu chí mang lại sự hài lòng tối ưu cho quý khách hàng lên hàng đầu.

Chất lượng cao cấp của sơn Seamaster của chúng tôi, công thức hầu như không mùi, không chứa VOC * với chất bảo vệ bề mặt EZ Clean có nghĩa là chất lượng không khí trong nhà tốt hơn – hầu hết các phòng đều có thể được sơn và làm việc trong cùng một ngày.

Lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu sơn Seamaster

Tập đoàn sản xuất Sơn Seamaster được thành lập tại Singapore vào năm 1959 và hiện có nhiều nhà máy và văn phòng tại nhiều nước châu Á. Hiện diện tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới, Seamaster là công ty tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ, cải tiến các tính năng bảo vệ của sơn và tạo ra các xu hướng màu sắc mới, nỗ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Năm 1997, Seamaster thành lập nhà máy mới ở Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương. Kể từ đó, nhà máy Seamaster chuyên sản xuất và cung cấp các dòng sơn và chất phủ chất lượng cao, thân thiện môi trường với công nghệ tiên tiến từ Singapore.

Ngoài ra, Seamaster cũng đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015. Seamaster có nhiều nhà đầutư, nhà thầu và kiến trúc sư lớn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Seamaster như Hưng Thịnh, Nam Long, Keppel Land, Guocland, Capitaland…

Các dòng sản phẩm tiêu biểu của sơn Seamaster:

Với mong muốn nhân rộng thành công của các sản phẩm đột phá Sơn Seamaster cho nhà chung cư và sơn siêu bóng cho gỗ và kim loại siêu bóng, khô nhanh, đã trở thành người bán hàng số 1 tại Singapore, Seamaster sẵn sàng hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) nhiều hơn .

Mở rộng tại Việt nam, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ và Trung Đông, Seamaster hoan nghênh các đối tác nghiên cứu và phát triển có cùng chí hướng trong lĩnh vực lớp phủ chức năng.

I .Hệ thống sơn dân dụng và trang trí Seamaster

1.Sơn Ngoại Thất

 • Super Wt 8820
 • Syntalite Classic 8800
 • Weathercare Excel 9000
 • Weathercare Supreme 9100
 • Weathercare Waterproofing AQ 6300
 • WEATHERCARE Roofing Paint 8720
 • WEATHERCARE Thermalcool 10300

2.Sơn Nội Thất

 • Pan Tex 7200
 • Win Tex 7300
 • Wall Salutex Low Voc 7700
 • Seatex Fight Mould 7800
 • Ecolite Easy To Clean 7900
 • Higlos Anti – Crack 8500
 1. Sơn Lót
 • Sơn Lót Acryseal Wall Sealer Water Interior 8602
 • Sơn Lót Acryseal Wall Sealer Water Exterior 8601
 • Sơn Lót Acrylic Wall Sealer Solvent 1800

II . Hệ thông sơn công nghiệp Seamaster

1.Sơn Nhũ Vàng

Dòng sản phẩm sơn nhũ vàng Jewel của Seamaster là sản phẩm sơn nhũ gốc nước, có thể sử dụng để trang trí cho các bề mặt nội thất và ngoại thất. Lớp sơn nhũ bền màu theo thời gian, luôn giữ được sắc vàng óng ánh qua nhiều năm, ngay cả trong thời …

 • Sơn nhũ vàng và đồng
 • Sơn nhũ vàng và đồng
 • Sơn nhũ vàng và đồng

Sơn nhũ (Gold & Bronze Paint) của Seamaster là sản phẩm sơn nhũ gốc nước, được dùng để trang trí. Lớp phủ sơn nhũ bền màu theo thời gian, luôn giữ được màu sắc qua nhiều năm sử dụng.

2.Seamaster Superjet

Sơn dầu 7600 Seamaster SuperJet có độ bóng cao, gốc alkyd. Sử dụng thích hợp cho bề mặt gỗ và kim loại, có thể dùng cho cả nội thất lẫn ngoại thất.

3.Sơn Chịu Nhiệt

 • Seatherm heat resistant aluminium 600°c 6006
 • Seatherm heat resistant aluminium 200°c 6003

4.Sơn Cho Gỗ Kim Loại

 • Sơn dầu Super Glo Plus
 • Seamaster Synlac Synthetic High Gloss Finish

5.Epoxy Series 9300

 • Epoxy floor system 9300
 • Floor paint 6100

6.Sơn Chống Cháy

 • Fireguard 6009w

7.Sơn Giao Thông

 • Road marking paint 6200
 • Sơn phủ phản quang seamaster 6250-5555P trong suốt

Sơn Seamaster 6200 sơn giao thông kẻ vạch kẻ đường 1 thành phần ( sơn lạnh các màu trắng, đỏ, vàng, đen). Là dòng sơn giao thông 1 thành phần gốc nhựa cao su chlorinate, chống mài mòn, trơn trượt, độ bền cao, nhanh khô (sử dụng dung môi s7712).

Sơn phủ phản quang seamaster 6250-5555- (reflective top coat: 6250-5555 ), nếu chỉ sử dụng hệ sơn này thì độ phản quang đạt 50%.

Sơn lót phản quang seamaster 6250p – Reflective Primer Coat các màu: Trắng, đỏ, vàng, đen, xanh dương.

8.Sơn Mái Nhà

 • Aqua tech roof coating qa6300
 • Roofing PAINT 6300

Công ty chúng tôi không ngừng nâng cấp sản phẩm của mình, triển khai các hệ thống xem trước màu sắc và ứng dụng, cũng như đổi mới để đáp ứng các yêu cầu đa dạng về sản phẩm và màu sắc của khách hàng .

“Nếu có bất kỳ lo ngại nào xảy ra trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ quay lại và sửa chữa miễn phí.”

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để được nhận báo giá sơn Seamaster mới nhất và nhận nhiều chương trình khuyên mãi với ưu đãi lớn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO

Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 626 757 76 – Fax: 028 626 757 28

Di động: 0903 61 22 26 – 0903 08 52 66 – 0903 17 22 26 – 0903 11 22 26

Email: [email protected]