Sơn Phủ Epoxy APT Coating Keraseal WB20 Gốc Nước

Sơn Phủ Epoxy APT Coating Keraseal WB20 Gốc Nước là hệ thống sơn phủ epoxy gốc nước hai thành phần. Hệ thống phủ được thiết kế sử dụng để bảo vệ bê tông mới hay bê tông cũ ở điều kiện chịu tải từ trung bình đến nặng. Hệ thống KERASEAL WB20 có thể thi công cho bề mặt mịn hoặc bề mặt chống trượt.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook