Nhà Phân Phối Sơn Và Dịch Vụ Thi Công Sơn Hàng Đầu

Sơn Trang Trí Terraco Camay Velvet Tex

0

Sơn Trang Trí Terraco Camay Velvet Tex là một sản phẩm trong nhóm Ecolife mà bảo đảm sự ảnh hưởng môi trường đến mức tối thiểu. Velvet –Tex là hỗn hợp nhựa acrylic, bột màu dạng ngọc trai, và các loại phụ gia soft-touch .

Xóa
Chat Facebook
chat zalo