SƠN HẢI ÂU

Sơn Hải Âu trực thuộc Tổng công ty Ba Son – Bộ Quốc Phòng chuyên sản xuất dòng sơn công nghiệp dành cho tàu thuyền. Được phân phối rộng rãi tại các đại lý sơn Hải Âu.

Mặc dù là công ty Quốc nội nhưng sơn Hải Âu được trang bị kỹ thuật, thiết bị tiên tiến từ công nghệ nước ngoài. Sản phẩm sơn có quy trình giám sát chất lượng đạt chuẩn ISO 9001 vô cùng nghiêm ngặt, đem lại những dòng sơn cao cấp, đáp ứng nhu cầu toàn diện cho khách hàng và được áp dụng cho nhiều công trình lớn.

Các dòng sơn Hải Âu chuyên dụng nổi bật trong thi công

SƠN ALKYD:

Sơn Chống Rỉ Mờ

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn Chống Rỉ Bóng

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.

Sơn Chống Rỉ Xám

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ xanh ngọc

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ cẩm thạch

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ xanh lá cây

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ xanh dương

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ xanh hòa bình

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ đen

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ đỏ nâu

Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn hồng đơn

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.

Sơn hồng đơn

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.

Sơn phủ vàng cam

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.

Sơn phủ vàng

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.

Sơn phủ vàng kem

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.

Sơn phủ xám đậm

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.

Sơn phủ xám sáng

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ xám sáng

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

Sơn phủ trắng

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

SƠN ALKYD BIẾN TÍNH:

Sơn lót chống gỉ

Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu tốt, đặc biệt là màng sơn khô nhanh. Dùng sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.

Sơn chống gỉ xám

Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu tốt, đặc biệt là màng sơn khô nhanh. Dùng sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.

Sơn phủ xanh lá cây

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ xanh dương

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ hòa bình

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ đen

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ xanh cỏ úa

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ đỏ nâu

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ đỏ

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ vàng cam

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ vàng kem

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ xám đậm

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ xám sáng

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn phủ trắng

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

Sơn nhũ bạc

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh.

SƠN EPOXY:

Sơn chống gỉ giàu kẽm

Sơn được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.  Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, màng sơn cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển, hóa chất)

Sơn chống gỉ kẽm photphat

Sơn được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.  Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, màng sơn cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển, hóa chất)

Sơn lót chống gỉ

Sơn được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.  Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, màng sơn cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển, hóa chất)

Sơn chống gỉ nâu

Sơn được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.  Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, màng sơn cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển, hóa chất)

Sơn chống gỉ cam

Sơn được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.  Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, màng sơn cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh ( nước biển, hóa chất)

Sơn phủ xanh ngọc

Sơn phủ xanh cẩm thạch

Sơn phủ xanh lá

Sơn phủ xanh dương

Sơn phủ xanh hòa bình

Sơn phủ xanh dương

Sơn phủ đen

Sơn phủ đỏ nâu

Sơn phủ đỏ

Sơn phủ hồng đơn

Sơn phủ hồng đơn

Sơn phủ vàng cam

Sơn phủ vàng

Sơn phủ vàng kem

Sơn phủ xám đậm

Sơn phủ xám sáng

Sơn phủ xám

Sơn phủ xám

Sơn phủ trắng

Sơn phủ nhũ

SƠN CAO SU CLO HÓA

Sơn chống gỉ

Sơn Cao su clo hóa (CS 601) được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép.

Sơn phủ xanh dương

Sơn Cao su clo hóa được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu rất tốt, bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh. Kém bền với dung môi.

Sơn phủ đỏ nâu

Sơn Cao su clo hóa được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu rất tốt, bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh. Kém bền với dung môi.

Sơn phủ xám

Sơn Cao su clo hóa được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu rất tốt, bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh. Kém bền với dung môi.

SƠN POLYURETHAN (PU) :

Sơn Polyurethane (PU) được sản xuất trên cơ sở nhựa Acrylic polyol, bột màu, dung môi, các phụ gia đặc biệt và chất đóng rắn.Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt sơn Epoxy chống gỉ, bề mặt sơn đanh cứng, độ bóng cao và đặc biệt là sơn rất bền thời tiết và ánh sáng.

Sơn phủ xanh lá cây

Sơn phủ xanh dương

Sơn phủ đen

Sơn phủ cỏ úa

Sơn phủ đỏ

Sơn phủ vàng

Sơn phủ xám

Sơn phủ trắng

Sơn nhũ

Sơn Hải Âu đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, sở hữu kĩ thuật tiên tiến từ nước ngoài, được xem là giải pháp thi công tối ưu cho các đơn vị thi công.

Xem thêm bảng báo giá sơn Hải Âu tại đây

80,0001,469,000

Sơn Công Nghiệp Hải Âu

Sơn Acrylic Phủ Hải Âu

100,0002,495,000

Sơn Cao Su Clo Hóa Hải Âu

Sơn Cao Su CLo Hóa Chống Gỉ Hải Âu

124,0002,360,000
1,469,000

Sơn Công Nghiệp Hải Âu

Sơn Chống Gỉ Mờ AK-501

1,469,000
520,00010,280,000

VUONGQUOCSON.VN
Chat Facebook
chat zalo