Sơn Phủ Epoxy KCC Gốc Nước

Sơn Phủ Epoxy KCC Gốc Nước là loại sơn phủ epoxy gốc nước, được thiết kế đặt biệt Hệ thống thiết kế cho việc ngăn chặn bụi và chất cặn trên mặt sàn bê tông.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook