Sơn Tạo Vân Gai Terraco Teracoat Excel

0

Sơn Tạo Vân Gai Terraco Teracoat Excel là một loại sơn gai gốc Acrylic trộn sẵn. Chúng tạo ra sự kết hợp tuyệt vời giữa sự hoàn thiện kiến trúc cao cấp và tính kinh tế nổi bật thông qua việc dễ dàng áp dụng, mức tiêu tốn nguyên liệu thấp và sự bền bỉ của bề mặt.

Chat Facebook
chat zalo